Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για: Φοιτητές - Προσωπικό

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 01/2018 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για χρονικό διάστηµα εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, συστηµικός αριθµός 51754. – 4η Διευκρίνιση

Πληροφορίες

Κλήρωση επιτροπών:  α) Διενέργειας και Αξιολόγησης και β) Αξιολόγησης Ενστάσεων  που αφορά τον προσεχή συνοπτικό Διαγωνισμό για την Μηνιαία Συντήρηση και τον Ετήσιο Περιοδικό έλεγχο (για την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας) των  (16) δεκαέξι ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πληροφορίες

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 01/2018 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών (3η Διευκρίνιση)

Πληροφορίες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΛΑΖΑΡΑΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 /2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ : Α) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ KAI ΝΑΥΠΛΙΟΥ Β)ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 01/2018 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για χρονικό διάστηµα εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, συστηµικός αριθµός 51754– 2η Διευκρίνιση

Διευκρίνηση

         

Επιτροπής καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας

         
         
   
         
     

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες