ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
                                                                       

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/28-11-2017 Απόφαση Συγκλήτου της 116ης Συνεδρίασης με ΑΔΑ: 6ΠΥΛ469Β7Δ-ΘΑΝ, περί έγκρισης Επιτροπών Διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη (επί της οδού Ακαδημαϊκού Βλάχου - Κεντρικό κτίριο Ο.Α.Ε.Δ.) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, βάσει:

  • Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α΄/27-10-2011),
  • Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

Η Κλήρωση αφορά μέλη για τις κάτωθι επιτροπές:

Α. Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών / Καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών και Επιτροπής Απόσυρσης και καταστροφής υλικού έτους 2019

  • Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης
  • Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

Β. Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων Επιτροπών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πληροφορίες

 

         

         

  

 μοδιπ3       DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia         εντυπα      επιτροπή
             
        

 

 

 

Copyright © 2019. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεύθυνση Πληροφορικής

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες