ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
                                                                       

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β9104/16-12-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0291) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001417 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, για τα τμήματα: α) Φιλολογίας, β) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, γ) Νοσηλευτικής, δ) Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, ε) Οικονομικών Επιστημών και στ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Πρόχειρου Διαγωνισμού) YΠ’ ΑΡΙΘΜ Β9338 / 20.01.2017 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Λογισμικού για την δημιουργία εργαστηρίου Η/Υ για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (κωδικός 0065) με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (Κ.Α 0065).

ΤΕΥΧΟΣ Η/Υ 0065 ΜΕΡΟΣ Β

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β8909/30-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Διαχείριση του έργου ‘Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού’(Κ.Α. 0291)» σε ένα άτομο στην πόλη της Καλαμάτας για πέντε (5) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο (2) μήνες, στο πλαίσιο του με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» με κωδικό αριθμό 0130.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 
    SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες