ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγκλητος
                                                                       

Sinedriasi Senate

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2021-2022

(άρθρο 13 του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ’ Α)

Πρύτανης

 1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης

Αντιπρυτάνεις

 1. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 2. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
 3. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 4. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Κοσμήτορες Σχολών

 1. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
 2. Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας
 3. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
 4. Καρδαράς Χρήστος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών
 5. Μαυρέας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης
 6. Μπουριέλ - Ρόδη Αγγελική, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
 7. Παπαλού Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών
 8. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων
 9. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδροι Τμημάτων

 1. Βγενοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με αναπληρωτή της, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μαρινάκη Ευάγγελο
 2. Βενιέρης Δημήτριος, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με αναπληρώτριά του, την Καθηγήτρια Τσακίρη Δέσποινα
 3. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με αναπληρωτή του, τον Καθηγητή Δροσόπουλο Αναστάσιο
 4. Γεωργόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με αναπληρωτή του, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κοτσιλιέρη Θεόδωρο
 5. Γουάλλες Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με αναπληρωτή του, τον Επίκουρο Καθηγητή Πουλόπουλο Βασίλειο
 6. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας με αναπληρώτριά του, τον Αν. Καθηγητή κ. Δάρρα Αναστάσιο
 7. Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με αναπληρωτή του, τον Καθηγητή Κριεμάδη Αθανάσιο
 8. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Προσωρινή Πρόεδρος Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με αναπληρωτή της, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τσελίκα Νικόλαο
 9. Κουτριάνου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας
 10. Πανουτσόπουλος Γεώργιος Αν. Καθηγητής Προσωρινός Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας με αναπληρωτή του, τον Καθηγητή Καπόλος Ιωάννης,
 11. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος Τμήματος Λογοθεραπείας με αναπληρωτή του, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
 12. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 13. Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 14. Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με αναπληρώτρια της, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μπάνου Αιμιλία
 15. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με αναπληρωτή της, τον Καθηγητή Μπλέσιο Αθανάσιο
 16. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
 17. Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 18. Τσινόπουλος Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με αναπληρωτή του, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σκούρα Ευγένιο
 19. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια Προσωρινή Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αναπληρώτρια της, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καστανιώτη Αικατερίνη
 20. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με αναπληρωτή του, τον Αν. Καθηγητή Αγγελίδη Τιμόθεο
 21. Χουλιάρας Ατέριος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ρούσσο Σωτήριο

 ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

(άρθρο 13 παρ 2 του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ’ Α

Η Σύγκλητος έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού

του Ιδρύματος, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:

α) χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

β) καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση,

γ) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

δ) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος,

ε) υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για τη συνεργασία του Ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8,

ζ) εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις του και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

η) εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος,

θ) εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

ι) γνωμοδοτεί για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,

ια) αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς,

ιβ) χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.),

ιγ) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π.,

ιδ) συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος,

ιε) εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

ιστ) αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, και καταρτίζει τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του,

ιζ) εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος,

ιη) αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

ιθ) αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

κ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, την οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43,

κα) αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Κοσμητείας με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Τμημάτων,

κβ) αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,

κγ) αποφασίζει για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών,

κδ) εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων,

κε) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών που υποβάλλεται ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει στα Τμήματα τον συνολικό αριθμό των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που εγκρίνονται,

κστ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών και εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές το συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται,

κζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη,

κη) κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις με τις αντίστοιχες πιστώσεις του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα,

κθ) ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα

αξιώματα αυτά,

λ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

λα) αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο,

λβ) κατανέμει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού και της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου,

λγ) απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,

λδ) μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος ατόμων με αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών κύκλων σπουδών,

λε) αποφασίζει ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας για τη διεξαγωγή κοινών μαθημάτων Τμημάτων των ίδιων ή άλλων Σχολών,

λστ) ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματέας: Μαρία Χριστοδημητροπούλου,

Τηλέφωνο: 2710230009 ,

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Fax: 2710230005

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131, Τρίπολη

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες