ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                                                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | #7 |
Δεκέμβριος 2019 [2]

ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌΣ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ - ΕΣΕΤΕΚ [3] [4]

ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ:  «ΦΟΡΈΑΣ ΑΡΩΓΌΣ» ΈΩΣ ΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019 [5] [6]

"ΔΙΜΕΡΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΉΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ  ΕΛΛΆΔΑΣ – ΚΊΝΑΣ" |Απόφαση Ένταξης  έντεκα (11) έργων [7]  [8] [9]

"ΔΙΜΕΡΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΉΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΕΛΛΆΔΑΣ–ΚΊΝΑΣ" |Τελική Ένταξη εγκριθέντων έργων [10] [11]

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"| Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B' κύκλου  |Ορθή Επανάληψη [12] [13]

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης [14]ERA-MIN2 "JOINT CALL 2019" RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR
ECONOMY [15] [16] [17] [18]

Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC2020) FOR "EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE" [19] [20] [21] [22]

Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IV [23] [24] [25] [26]

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 2019 [27] [28] [29]

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ΕΡΕΥΝΗΤΉ Γ βαθμίδας  [30] [31]

Ημερίδα: [32]

AΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΔΎΟ (2) ΜΕΛΕΤΏΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ: [33] [34]
"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EUREKA" [35] [36]
"ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ RIS ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ" [37]

16 Δεκεμβρίου 2019  [38] Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ | Αθήνα [39]


Eπιμέλεια έκδοσης: Τμήμα Επικοινωνίας &  Προβολής Έρευνας & Καινοτομίας  [40] [41]

Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
[42] [43] [44] [45]Links:
------
[1] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/mr/WDsmdWSqpfu-Z3l4TbsN2_NTiwotY7QqeDEgVcn24ydclOg_-tebLX_jk7EN7xrYEHv-umjd3eyZp1E1NrzT91XmR8r5IIs9Qv2D8IsV8rs
[2] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/nzH8N5t1J95UIh6mc0DdCmGsC0Tmr4yekLjYUy4XevZEENHSR4k8U7iU-oTAVK_xz8h-SGuiDO3NBDwKnIC-8sNfs2DJhPbDhoV3K9ABZrNIx5Hfjr4hqG3L22PRqXw72NGkKrHuGNY7YUpMHevaUl3DVW3Mm_0WBgVYtpFWuDWyy-UYplsq79uXXbsiLOIyAvkrTSo9M4qlYv4iRedGUw_LkiYQQ_uJPEvow6sYeE_ZbPYtEFeeIoyBeavVh3U8kKltj6th_gDCqxRM5v8zIXAgXbHJgdDRvUlqgQy6HbrWGLXE21-hF0gtC_9kQTK7PCXFXTE4atKVv3ZkyV68hjB_6hBgnrCQFRS3wFt-9aN-BcuQSnvENBvTDWvLFIgz0JDmuYuv-su57fMdpA
[3] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/a8lX1eBVNth7IxhRX8-T2Oy9zptlfRk5joCJIq35EcPmqX_DpFo8erCLBeIFvDbduFutXm29-5QhwKBDz7vEja0m3Us_jHhE_lR7cGeQYbuZ3So8SMOGXM0kMs8z8uZP09waqS0SIz1K2hcdbyW4iQNtrfq9MNB-kkCnA9BBAVcvRxj1lZdIVIl9qeDxwP7bGhJGupAjEtVG3mY71hWQnLf-8NgkCVETb18ZO1uqbcMXzhoKrcFUWHRwVxyNrWp4FOw7zcg-EGMZCZulHpjBAWQK5OkgTxR49esXa-t4HI_u3wf62Yt4GfUOMQ4lQ_nnxum8d9_IAERnU6emfopRcBXSC-KqKnoBk-8t1vbomVhJBmJv9jKT-sIx8N4CPW0v8J4JabFNXTo3ZN-55A
[4] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/sKm1AZHB_yqvDh9T0ddXkYNpO5sSyn9f6iHImn1Vi0lhccNdF5zXFDhbOYVsaTx8XJb7mpn5594sTKmLsoxsz58KM9w_OOzHzFop9btbTtY71olUA_Fy3uhuvFzCO1VUGhAt_pThmc6-geiVjhTtd69bMkIPdTHoHiKZBM-SLnCffL74gYQeFoctMaVNO59Juk0XZTmMXojm--MJd6Y9VFThrDUHYhHO7_WatiTM4I3Mt28eWQFxPNolvpt8qC6oF83L00h5OI2ohI2FulSd6kJ_AddSx5sFI3ETxrLAXHf46gsftn4pVeqrwD2SpY0tw_rMFjLzk6S5nnoaLTeXqxVG0XbViWOn-Y33IMWMoL6n4vPdbfm8hoVIQTiamUljdJrADFDTprCL2Yr4iQ
[5] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/BiG26pN9gtsTUV9KQqpJ49i5xC9dwWhPDZaIB_CH3SneFa2AwqIIm7cVb6nnmOOKWtKwGmzAeIVnqZ7AYOhQizEgUx0wKd-Eg5TQ4wSd6ORdX1DRWzx7H9VfNxJ3GJI9twsBtIyYLVYDasTtrtlobKuSSKKEI5PY2Wh4ILDlMzmAkmp4g5CmwEWNqOrgNSNDZY8h_XSqlOPrMiTYLS5_JJFxCl8cxUpVpfa_bIbJPTpD3vMG1vN9FTw9I5Nzk75p-TH43hqrqOlkSyqSSM1L54Aj_o_CIpFEMl5T-cOeo4IuQKRNaE3gqM5w1ddjhUg3M0BLaWDc-HVDNKObLuELg2jpjOGqhEdlbyR56Iwd1aiCudzt0PJ_CPV65OyfcU0OqGj85Blp_wJ6NMc_ZA
[6] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/ui7CLQPE1sRoZiWorAfkBH71Yffd0nPl56yk2RSLIwCfTlf-DX_mlrCfFVacmKjGjxrFcXPTGf236PjFD6taHmej3L99tt5Xzs3i3qH8NEkefwJUIoBVEVsJalB8K74h-Ov4AunY7WccDycoIYjTx9nUulXsNk5t_rbXMx15WU5MsNCtRhAqdBOj2BUJdB0McbIPSEAnK7tlvN5WuTCOU7WvCOIilMvO5fss1Wc8dFGHDObVvcrk804pihXPxMca-A_T7wzIF6iv07gNf5xuszw-xftzgjqOXKlLS37gZ_Dhr2-Pvje4irj2_1KhlJkVsWAd1ZyIM3yLnoYPcQ1AfjH-U-oPuiA5YhTAed-nPfJGmnYpwe-5SqTsn0IyrIfsoaY9cRxeMdTteBluXPqV
[7] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/w0Ck4m12bmzwE0xjK2GbKaMW3qh9-bJBbW7UKLyk96zBVJ5SKXGqQTwfvusgfw04E0h9ZjP6SRlO0Gh1tvuIlAg7pSwmWtUyVKTaHuBsZYl1b4mLIoGxCDElpgtJesLWxTBFtuyNmZo0itxc_YQte3T5NZyD8X78BRB0TIpU0TUhUh-bHH_l7BroWfFRpz3BhUFQ2zFX5WjRzv1aIjXVemN3iny0YR0p53VfmEGyNL7UneliC3XbDMnhtlx9jPbMDbC3YB-RgCb1sFCZ-iWoKeeGxbERyBXp5ZtI6dYE6Uh79NrS5pN3RtdPN2GIgulq6mBlbSA0ensA-F6KL7mDR971ADkMsAg0UkWkLlWcH2zvCeQN_7ASugONYsvZFRth8zo2IRBMraTDQ18sALlV
[8] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/VUfp0F7hQsf7rWj1Yt8Ec3-xFMSJnfnDxzkjb8D9c2o2PmfvtFe9SG9gAqU0M6S2mw_pwyZ5rHv9szIpH9Rzvye9LqxAexVwM3PoOIjwC0k3jmNtaDfPnh6uhjQVZbi8LZ-nefaojfo02h8-oOv5nYT0ptJDwrCAo6XRBDDqD4C9FVGyj1tEIycSM3VUVs59MUTUrUlRYyXdvofwYebgtixZ2si2GpSUTUx0Qe1oKyYGwTpOTI8cZtzyMT7dnuj9IBVN-0LdjZMGwLrLM5DiIlGXKneQiFZSVIZAgPvVufAc17ZHY7oVv2Vi6GamWs62aTbtthAEyBLKR-6Sf-RiEcVVfi1FxSaWziFAn7jAgOt84B_teqeeRsnoWgE9vE-OJS6k4rktw5zwehC3yzvMdA
[9] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/L3h7Qh88L-B_zSYGKKcDccrzAQggRRBW-QMSsh8y0m_lTTTXH_dQ_AtpxNZINcM9nii63tR4_Q-e2nkkmHrZCEJeSln4J---U2ewZSd2IoZGp2-sH5V-h5hnASe0LTSWrDWT-oUaEUS6b8K9-knAWbcEsqt-FshoETI4aLZBqddOU8ufnI0NCExvIXHuuk5sK2KwyWzudjeN7IdGzHnwr-Q4Xc8RWVN7ISRQjRqvre89PllMT6skFg0Dt8lgjDGgYCvhKXOBQ_3W0LnqIgh7OF3R2TQY_tTmOhjBwL9kFQIa6p2_n4Dg0XLyGi0_saivkPbfBeSeVQ62z7bql0y78p4AUyynoMIjGj8Kl_xrd4qosfSNRjWvIAXVxDS_cHnt1T56TvrfzCWW-m26OMm_
[10] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/86Zj627g2_rYD4-1tnXSRWS7J0_pwQMZSm7PT22g4LE45VispW0jZgQOyQOLVeeoq0IDkGE_JDhZyFWkUDSefK7npWlPOlBHYnZ0I1e_604Jb5hOL7ZFZeUw6_XeqbrFj0XBmV1fjg8cxO-WGYsK-Bbssg8GNbTRUP-Cunli8TwMVaYZIEhordSUwmJNsgD9BV9Dvze8lt-QyDFgNvh9BJarppiwElHehJ-wkJsj_VztU0zwlWBeUzvGLpY8pCdT8Aqj7vd8SQRi9uqgl6GQBJYN1mZvl-S0br8aRiQRnwfV_Mgu4STS_zdKyppT-7CqjoFFPV-446IzuEMkUSUcFqD0a7n6zHqXvSvj7VlDSfuscoDnLkfc1upbzQ7RJRDuKcv2jVPQGxleTDf1S4vP
[11] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/TfMLDLeP8_Zs03rA0rUcPDXuh3wnFzBbgn5ovKLEtUHVSle6YM9JEIArbeLZ0ZovIuesPxce597oSeuuYMPCjU0K3bTiipSkFEztDv_4eBjHkjgdGPUyAtULBbwPcuC9EXogOJT4wXafhwRRYab34QNS_nMr9OHn4X_U48wzA5L0wABkD9Zk8w_7ctakPTIEcaQncQeUywMkIXc8FFII5SDrRmiStUl-s2m8_aRK28KJq2Qov4gCgv-PtVEy3VCbb1535wVMnEY-4Ia-5aOX4kMZmHG9JG0IGYQ5O2ICKlNaqNyYhS9vYKyHUqcRUVTppchxidpikNcXgYeOXKvRJoj6vPbS0eSXdjUW58XOX73EXk_1cjTixSiM54LdxvsfIlbhGS0bSy__8AoGkUiQ
[12] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/ghNe-jfVAnc-aPq0ahI2Nihx_XGDq2Xwar0TkyeCpWRzl_xw99FkKLhvKgx9oOkKU2LA4yjIGz9aPQq6ujr9Yez6k2RM8N6sR0cgM62pBMvkQ3DUowbOCA78uQLvlADbmtmWaCHPqtCmfJmL3ZEvx_7VdFABvXTjo4ZyJf0r2_EfmCrwyiQVUEDKwtwvW_j9fRsmhVIJGm4a6hPTzn0_nt00HN4xvaInV6KqV7ShkCzNgA4pyd9Nzj1YgBzu4yTKk2lhejdgohXN_rWDlvOzTxLP5JKNSGK7O2_kJfwsHJKHCLRQD-0LC0jqsXYD4Tr488XUm8G2CvnT8aPVyk-pQ0Q-yzi_rHslgUYcJD0CYKUgwVFPcAyxMQsfMMKDiaoN5G0CRw6IhjmwzJ4u3nT3
[13] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/8yzIUp2sNQOLBwfCYduASwUOBdqncTcW-iMS7_xEtNXe9uZwpujMzpTWtAMmKfG3ECW6I6MrqaFIyDQS-I1oLouirPqc3UAszB73HTNcFlMY_MbCf7GMccnaHAToDfw5Qzs67owV9ti5-Q_QbOMV6-ZdmC-YATbTSIxI-_pz8oO0vboyzHKlowC5iSM_H4eOqHO3VnlE6fLu976CzeGUSMGFS_LWFuKIguIMCCdj8hAVSy84TfBVOHtZanO_4C7dZsdSShGLbN1M95om3tE_yAaywjnnHKrLDFcsCc2X5WTHvQswFsSmKRdzXPGJIns97LjunfkvBxx6xcTKa_9vCMTJA4ai1Bjl7yB0GQnZCIARTEF8vDEAg4AmMYsmbxt96bNhLSiP0em542tcTnX2mWp7OqQ
[14] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/pItEY7SHQF44j4TyPnCxhj-RzfqdqduZN6naVgRqL85DSrUY9nEbn-z3AfI9syIwqpiC4v6ZXum92-wDYdlf53MinOzf6QHiE6GFbskzEQtAJc0dQg4da5uubsRy5YtFMSumDuDtPDfvfBFFzkBX8bXEaniJ_3VhLJ6cAk_li6MsBooj4j6RjIhouHPOvk-5pMm49KWFMhUyNE0bhbF9KZB5ehhokeJX4OcpBOuSfCu893DruHdI8KmV5oxsd5-d1AOCSQYoEBrgKZhNUl9lCqObjmwmhSDk-mSYJUjWGvRefBD3jX3UriH9fnRGZI7g0wdtxVQAxZJfNwmbQhXdOxpM5Jfg4EcPOr_k55SgU3IqyXORhtogIHwDESeZZGWqYFW52THl-I0t5RV54Rzna1tSNZo
[15] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/7RUZh4hFNNdqBrc0RYvwhwHisqr0kEPeEGD-pKJFRB-kqk3iwOvqcn4IZu2MnKoCHfIecllfnDRS5lyNlaiRCuhQ7VM0U2yKQ3Wr-HXLoVCfdvUWOIz2zKF7C2LXB9pUpBwG_KIIlRQVrsVR_FKOQHKPWYLadr66yecFBXrnifo3TZDKhR73ocCoZjQbMiatkRQa2bZ2XwFjsp4koT6gBtLwLa8UZ-Nyu8J3N2c53JBXBWLIg4sb_RTJAbwjAz3vS-2-SXopvoJLB3wBry_doTpCNVw-5xa7I-paAYVLlel5wP575qNisInkujth82Y_v0GMZUh1ID2MWkZKaoIE0P3Mjq3WqGP3pd2SDa93WfLMWniDA8jIBhKRkLzZadAHQaD8WTZfxOhjUF_hLjP3-rHPgz0
[16] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/PdrR0oEigwdIdeXOQ7Hc6J4OyOHVnF5KDGKISEGMyzYTrawQ5DUpN9s362HauUExEAeP2Wlg3k6SEyjHbtEb9sv-2hhuQlqAHzLzcpmF5sL-bezjinnIGzwiFbNOqY1mkqzkP4g54i1ijUlzS0Oodw2kZht1aDnMIvLtFv25Z0nIL1_MOFE-0up6EcVAGr30HOUGhT6sbl4kNp75BaamtVJ4-T64qMwFY8TkVb0Q8HgeDx5fx8EUXBksxh166n3A7vb_bnCvJ_xsFL-JR8PGARc7rN4JiiGNazvV9iHvl4KeI_CxzCdGWnZ0nCpBA4yST6ouz6ni0KmzWSQK3S1HubnsNHaMPw_LjD6uw7-tZFFmR35t8hoedIgd_y1C1QYce0_eUiysc3aJKR2nvnAfEMFC_es
[17] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/cYj0OBk7A570Uq-I342yPBGlWVGcH3WjUtvcv_kYZ6zcmYvDrzUI5mSWkIKjA3XKpi_7Uigw1mczgHfA5DZMTuv7Usw0QhHl4E42Z2ynvdH3x6XFpToKLzLlofuPMKiZHR5Ep4YeIoo4n5En-mHGjLYTTh_WkK9Jzfu2NjPdXF5Nl1h-Hb2vX4zh57Fo2Us7GeGjjr0_OY2lTpMLC9Ih6I0xkMkT3kf-3dWwrum1aLAHGRHE31DKWPhmwjRyeRx_rEjbaiKCwDWV4COi9cCQr4iPw5ZhmjSXuogg_uAUbSRk17A_Z75lHlWAvKq351q1LtzAYSEPzcgaTHWOhL02xKHjdQ-68YnPKRnHoraD2oZQBlvV5m36xB1h7R_QsT3p7dzN7cmzwwpCVKojpvd6h1WuLGA
[18] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/_0_DFWfl-6iLAS_FULDa-TnwrH4nczle_jNpJElZ8F1S5u_29_nXFObsWFRgwBqxKlW7XIlRFTY-JhOgN29OnrGjF5xdjYNalDzfVGp0xWd1UHy5VNI53j6kTKh0iMaP9P_PxLS460TJht-DcR-GmONPqDCcO3Rh7krJpsOnlVq3hj8x0zoJh03267Oc50nppDQw9igLjcaEYQM9UHCvvYqMepNmvsgtAwUl_usfhmkncTXf4oXOXu3ptTfivaS5qQthGXItVx8n2PJwZYe4vurjhzld0vNN7mdLNc5L-HnwriIVCFr3kEk2MbVAZXTbU5lZfBydSJNE9vz3w5EXRt4fKeOU8EnaAQ4SK5n-jnvgjp3zBoVRuwSxzM6chVYHCTrHH83Fd5HKZLRW2xxD6q2ZKgU
[19] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/2SvqTr8qD2GgvCy1ylN3C9xUdip1CZMlo8PWZvhp8aNP-ocCLEkY06lb9BO3PedD6s3mwxrM9oon-1frYAUOPwM61wNblOWSD2mOl52kGoc0TQajzmAMgWQ6QOFs4KtVegtWSnSX_Lo9Pd4VNZkwAsSTSTqHVdO0QRUVnFHzkY3lTHb-W_lqdghgwRUgIg3E_BVWgUq00YEYevwSET3LEYJyqoD-1rrvT8v7tEs1xM-IGOyrr2To841nZ49GXXDjGQ6rlu9E-kc5qInhKUoibmdKAV7ujuoVo7cEe0cviXoQ1XoIPo_ddKqCw3TOiHKxzO298giv7u9daJwnvDoBWcdFS-vxEUQ0gEz9s7fGtvvDmdduEPG_fms-jmi3cRiPgFx_4niirgPJLQjwWD1qhsuRV24
[20] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/dh453kQSXWRscD2Kn7gQftMz5yawqW0Wm9uzqd1GSE7RgxpDzfRLFIqxQEQ0rFOKzvuxAVbC7mPWiiZLYDkCtSmVGSqFrZmoci5W7pdy8NfFM4M72RMLsdnHkLoppJrZVOuEH-XK7XqGp4W8OSWD_tyzyTUb4898vtxpLj2I91Xf3szfNkAVwDSUiqpHvDuclCxV2rdraqui6PrYVPWp4rmxkCxBfrtIt02ZwYhFgGyVe4337R-sy143ymJCKywVLaPYVmb3Rsxujr3PDorr_tFyfLs6Q94tR4aJSBpWSbzWbP_jEbDW7C0CaVmYmUxPkL5SgwlOdCopEswqOn6iP3bwu9pkBYlxLsJB2FPJ9OJyBlOq8DBb7nCoE4YXTf0zhK3tCrwP4Bs8RJsJtw-EKikPglw
[21] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/RQpcntGXDEuOOOQ-lDapP_uj4VKkDE49KTnRFZznphKbANl7FQl7-m6H6mfEXzl7WN-Zw95Xap11ruxQxDVbKEnEqa9A6vNcF6T_fHZLRwHy9NrCwfWztgadBsdtYOt3Cp1UDsCK1w_4V_6h3dFQI8OXzzvDj4WWbTaTGMtviF5GrxwLwdU-kK884pgYGLWULhXl61Q33Lcxdyq-hLXOm3T3SDjZldfHOts9O9H_4WDGmgjQB4nbCoF2qVVmm-d8P7QxfL6kW3nLyGtS-Xt16otLs4ZBfGFJExsHz1at4vhffOoBJIbIYkzFQHCvdubQ9-tEFld-Fgly5EVKnR15H-fm93WDxeCslATTauHLq6ZSXqYzBvQclBPyfS7Ki2r4kRdOK1vihhW5dX9qPNLUHM1E8wY
[22] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/qLZrfjXXpAoF1fa2Ou_Y4ieY3g7b81224hvFE8HITaE8V-bJSjr0xa4HH9W8s13u7_2klxxWijP_1nUiGL5HONm2abqZTt16pO1qCkU84rDqXpIDEIrxQ49dEBqR9U1wWVV_e-bhmdzKRl49B8Z46vXkQ8DKMs8YYshukz6B0PPPG-pGRq2ZRO_wwzd7fEXNAwx-PSzEbw2-STsqyLYsvK8MRwD_W-0Teweb8MSDs5zGi-8pCi5ifDn742y6km4eKzS-nYFAYxo83lCiG2fzrleLz_mj59k0Ym9qv1YKIJybiEAnI8qrNsWN4yGjQ0WjcWtBor0YIvLG4DZQQluMoc3nUmSAeP9WQP51tVkoezygDA_sXxSI79T2VCD_xIk0B4GY2xAxLIZIKmCVTpd87FozpBA
[23] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/eetYZ0liovrDfdP4mGpfTw7vrdpsKdELSr_eqpxpJKO1_lSsiDGkSMPpC9mstOJf81-Nydh8gFfR1D_aNxP2mNGZNLkm5PNFeNgwEkvdDY-MkBSSg7XafS29UNRrLI0fOASgPSzPjPNTxZaDEKuACTJdA_LEj_SF7BDoX7qNAl0567kaJcu6CPFLFw8Mk8kpy5ZDeUNkffceU5prC1zcuw4SapEoG3vuGdlbGxjAgxFpYKdC7J-mHfWTDgmKLdeOLnD7kezG_e-0Knjpzq7xlAduHViBybyP9tBFmMJ342VKPcRCyEfomVWvzk1me_HpOwszerZfXyI_DqvID4JYp3HBpCp-hr9Z0kVcRblZbuMliNP84mJZsRXhQdqxxyOz9Kkgu7tvEjt-UrYIhTP4b70STIg
[24] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/EILLdgNDfIE0FKijrrIp9GOy9XKmuj3RBMlZKPhfszftKqMu-a5sse4IIxKHyp8L2qjvEs9DjUgDEopdVYVq0UACar_kRvpUcoNe5i4YqQvVX_LJkOv4tRd_ex3sjU9kumU4Wmdo1W16Pl-fv4G_NVnzVVICYRADJsFy5zlm1gT_VkmsxnKVdoBqpOEwcrDwVyLu5GqKTEFauN5yyPke2b3h_nzqtqHedz31WmzVbBL_Xv0uOB0IJIjq0FDIck_B69rahb-G9oaGBAfEH40x0FxjJfB08mGT5JdYAEKLRzh26YyMb8Ei5RhixSUPEa7nolMcd2LFGtyV1bRuc9OvtounTMRmYqMP82HUZoP9-VCnd8HmTtbvaScgIL7NBvXZIh44X4Oaj7BMO5Igj9o2WN_Ud2s
[25] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/syci9vBHQA6BeSRSUMP3b8BSrIcSDTodM60wfG0ce8lD2NJ-oK8_4XfZP2Z2zyNdmN-YBpY_WsTLx3SDTd1HqrzTSJQD3EvIpjQPhUF9-_thBzbz51RLkL-Ns0_oyFietx7ix7AWqAY3frUJv8KpN4Xr61iO65CB8IbD8AXzOyGMr0TEmloLp0stAYsXCR4WJux46J4Yw-zTstvoui85jYjtwBx56rcKzKsQzUhqOWWygj3pYHDeolMGk3ePu4x_WuTckQEAoYPsYVSZ769LcCbxLON6aSGXnKGB0u9Kynd02W3nWHRo794v5n7xVf5c-kyu9190ehIrOITB1sWUhnKoI0gK86uWuD-tETKHUe9vR-Kr7SQllLrR92SS6JJnLvSjwOh0bJvJHNFWtuAp2-CeKrg
[26] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/q64pH5IDiYUUPBPWWn9ylodglQ1jtv1pEGz5qp0hRfG_-bARbSEhnCMDeLq5ASweLToMVixeBc5MGr5mGIZh_URNiVOVA5DBEStvelsbajMpfZgUtptSgQyxMoHNJ1CvbTOiGeTcUl5VgG0RPyvkHDBjT3BPjHB6TxqGCxrmhJ-fZWiUI8yC-AUCvei-eLqsC1a5BZKAnoJ3cENj3gh3HJaYn7bO9aDvJ64H2kfAwXXmCIAQszmrGr-r1zmABq0_Tx-0D0n9e6V3mwVa9d-CKYb8pYQtUvR93UGbN2QtZpCoy6-TZjb7ulN-YvyEe79DsPOUQt95aPP4rRNkpsA_d7QENpSt0hbf63D7BRYDlQScxFjOMecbVs5O9HTUe9lRSRIKnQX9NsjkarsWgzPT
[27] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/9p6JieDQDxzoy2CjoH_KeR6gd_u8hK8VxvJI5Rw10wOHwX0WkzutimiLcdPQ75vqQOFa9RXfkeyFPzsaGsaLJSv43f6kiMRii4CYBbSH8ujNarRhSjRMuBlspwpuNinqoIdiVtJ7tnbYJJoXfxydFkrFcGuIz96FPP-E3kg1OLHZ58zGzCFLPoTFEXqZdJfNcLvGHVmh7TUka46PyR3cjl0rCOzqPUIcgWuI1twpQ41qEHlC_lNKs2jsxlI0cA06hv9U84lzbyZQutZ7D5c_ZZb8YorRQu9TidCIRKAlC_xXJNgpv4SDxrBs2AOXTlWr25nj-NcmAJ-Nc4eT0B3x8wZ4kyyd8faHI0InRMV_8MRibfFhqYnIcTayuP5QCoHAqRZPsGmijxTJ2L-5qfmz
[28] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/wPQkumN7Tfz7zPJE4hM101v-PuwdY9c7ODTPgDuQiPqCzDscAG6aA2zEX7EnqzgZ_v1YQMyd7XM7roWp7cj5YT9rtMKtbZzDETCh2AgEqxsoT2tk_K4kanhO8TgOq53yp3ExJyZV6NRKUEUqeNmhomrCpBbR-rfWb9Ual-XVLvAQzZ_9KSBAdXlK-hbx1f23gyUTEY56RdZuZYVYT4nZSiCCteG9Vpwr4nZZV_QkjXFVzz04EclHLbLf1Qgdff-fleeZE4DkR3rxd_T8elQ7mHc0LQEbFGEU7L2lOwCsr2QtVqd7kOWRhfk8N0EPpJQObqtUQOTleIyld007r-hzycOtaMUiPeCyEYqIMzjBu3MIt5bgGAxWIFa3NLnJ2iJRwHcLG7Yzx8TEAa-ICE8y
[29] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/vsxpi468g310rMtsCe8dZXKVz5GELF3wPt_-hhdG3-RcxT-QqUY0tNMb7gDM-OndqbuDgLx3UItbnYhHZJ2jfwOGpwU1I1vm5xpKh5wZeR1GZL46bDPc0WvIshlQwqi0qtetcOnLqgUs4xBMvdNykyA2OzIqee0tOCyivvFZZBEMtsuAW6N1UMjO41ymPpuYsR0CzWwbisrHW_vhqAIv7UngxIaTkrpNDnMY7N6a8XgSHzp7q95jgsfpJjLnTGv6j_HQdH--afFdPpjlrtnomUFxyQtcK3faDrXIPYkwH0feeUOrtMGrR0WlkvQMH7luYzJqthv8Kw7Ouwt1AWvdQRX9sbp2wrgKiymAAPhiGEeD7Y7nn1NK7nO-lIFNzsirbXZc-ueRW6VSRFB729yJ
[30] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/e4m54PG6R4UI05q40bZt5qFUD2VsA8hQurhcrfz-DMoliZ34qi47i9jLBTgHIbB0fWjvkP2iFUSSZv_3HBzS3DaLQlZh2yQEYec4A_hDZp18NlS0NLU1hr-VRN5PlvbUfBtEKq_9cuyO2M07s0BfS8BupYVVNhXRrMFPj86_K623cu6j28Anmohjwhrl6F11ZXZon6SIT70XYwTFEiP8fjovTmL_S3WOAjjgSw25GVuNc8yVH9lPu1kRoUrpicgGP9XDNlXvrjKz07c4WI-fLnfp4eEz77AuB4Bq9Lf5SYBHu-Hd3pgq1iQxqqAv8KCqQpxyhXzchKQM76c188B7KOs-krWPTw6jhMWf39pOmgyxKzIE4Ud8Q2TeDSNzvso-pB28EgJmU-zN-Bvk7enj
[31] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/_pboqPphSyW_Tg0RsdXozaMgSjBwBNIHH0oodw-LykAstTMGkOZI6qEDmzsZsGHz914ZkBbcuY0l5bDyqsyT5H4NNh6M-zUHGGRj3MvJrDRW4AlvIZpBIQHM95sFT3dMzkEjbOuCjW1shnkS2Lccu_bJ-WDrehGf7totNDxMDlQDKY9YqWHUa8O2tuYgBBq8YyGHV5xwTIXXyCg6lVGeG9CiMcW3uKhe3Rl9Vv9zyJgOMy4TUIA5FpSqVJV-bdxsCP75LuqL0_cKAjNt5QzugBc1sDRLlwYU0hvAd8nIMZU27SfJK8-FqnF-GyJfIeuJuNOrUXrzAczbA7Lx35xcf6ZTy_xqlwRprSMMnfBVTHsQpkigT27DLjIxE-Ovd4mAFuFz0HTv93Z6diVppciI
[32] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/598-jfoxFNLzueVa3oAzno9Jx8W767U0e43sfd4QqF7i8wa87mdyNNsqx8HMLBi4Yr23KZtI9mY8zQbUK_K-bHKbabt35tshwST2ah4MVAZvI-IWeFDKbvEJfjGf0GhAoUY-K_j1iwhRu0Dl4vIIBMhMbfY4ZcfP-49LtJ6q-dykIN6pxpL46tKmne7xLLGz3ZMQiLTiDF6JLwOiD_X1A41rE3QXd63U20sqvG3f_qU0c12vc1OsFvm3ZhRzMRAOqpFoqZipUf1F1x2EGtCJREKEuxY2WnJ0p_0lElMmKj5B3oxxmazQHZRhuVJHmQndQD_svq6qMl2dnHYi0bPx6ZoWRyrpugARj7CcS_X7bW40oAO5R5Ywq6iR9lNJoAZLvNw4oHt9CitlTuyOcL2N
[33] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/cmmt8ZL_RCD20vSq29E3kxCOZUHcg0X-TqZFsjPHrb43gEEsgRonf2Tw5Tn6vgl7NS3UrZszGQbNRmV6BdC5shSqyK1OufWYv5RTbkpfUfV9pevPkgxavfn09YANPvcLzrE3f2-GZURHQFvMkE3BsZGDoCgP6Fiz2NjgIJBTKOUSfh8tOjrJSogW0qm0LDOTyhCdngr04JJSLxGN8HccFRFBOIzaS1NWXqPEca1JD5W717rTDthBFxLFvq_AA9DnoNqn_B879AtPeyBfCh2RSXTIg0cXl1AWMUWzGWc0ilrcwqIVyrVgrxdAercGHHADvQwOvGFzb4GIQlet_ZyVGDRVGqe0eMpbUyX745M3frZqBIGGYstCtz1gnm5idVoJ5vlPDWwEdBLlChyfJXNt
[34] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/JYLys7EAlcDrmk6bVeuCY6w91CGcf9-UBsCbwqG7lZBfTiPU5-3w1SsaoEPROFE3ADv7F4UNretCp0st8kREAKICKaxWbWonWVQ8lzgYBzTZfzylwA_fM5FdWt6RDhGkvoCuToOSG20vnEupT2QEgd2qzq7-A0IvTby1eaK40lSgE1JNmd_YyPjK7MF_XHqrinmXnSU1Z45IwgeSAoxIwyejxMI0GHyGL7dNbKXNqp7ExsQUreFr96KaY_EaxbwQNQYBAb4hEk7bBRzZyF8SoOUnnXG0ca6TDF2M3LyYorVr-IHl3zb7X6ypY2MxqKR2bNGxAAPLFYvBbYKOg0kCUKudzCu8hXlo08rCZRdi20WXHEJE-LxzsClGlssMAv6xci8XA_rSZuZXNlL8Sf-P
[35] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/yEf9XSh2jb25OE4iOf8mETsjpkanY3-Dd61l_MOuTgcBNQsA-y4xy2-07xyqSDyNapnIRYeCXomLfL3rW7PdOvaOYo7QqmOXEIDGrKYeMoQ-WvZSCaLcG79eDGKmlrsX3ELbyyGniA7xuFloyKOBNXJSi37Yk5A_Nn2z2zrGs79-6CuKKap2hkpGQ4KSVze_elH54R52vISHFN_OKUj1VlHrrt76ZbFFC8aQCe_5OY0AUVMeUOhMUrMgibzL_XbJ0K0RMrgAiqHs7KLZnX6JP055ILWW4Lyfmf6N_3ey6mAd0vM5UL6DKvEsrKZbUY8nWju75Ve_-PqnuRnnGXzo4DJqS3OaCDGSURpdzpgKeBQJGwVoeiHY90avxA3vpXxevEhUp8xutf-dNdqB5rUT
[36] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/tg7soGcqqkiABd7CHFfDhQQ8ctyg7FSSCZTGDcF4w5flCa7ZIoaOz5Ju_qQpNTOgw-edekp6oZu3v6JjthpwkJs58nDDlFNnVVQHKJH5quYyGEPX9CnJrPrVpTAVa6vSQn0T7W8j8RqXbQoW4usmtOBTxXXe75U3svYsTUTfIGsTCfr-wPZNygJ6upQvcf_J7Z2eNrQGkPIzHcJICGThWFM8twHuKcN75OJXOB7M5_u-hZRSLRb37k1qkAaK1fFFL0VfEk7372c-z63PfrwMjTMd8GvfFMg-xFrDZ8Z6TtbsRudjvZH89vyKSreSCYx5XUU6ywU8GZgBcHZF8Vsmu8wcanUc4hz26tLK59dboXbhloQ0AWcRoXly0sv8ybiQTwJFK5DwwGAm-eTJZn0N
[37] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/PeFP0vCjGeq6t981ioGkdvX2EMQ9zB1Pq1SVlAuzKxu4gLLqPpwyxggvUiAgOH552y5iQRPvWyCl4K6oaoTNkXd4Tbi-P7nPgKNlYi2-kbtfMqMb3R_y6_wCtAwn5u_AbeTRU_VzzPxsA1QUlF_9HyO5IeFRf3Kd-rHNfT51DITu44kkopBgBrvKceAEtBvgsLcwRDaotRysst3qHYwbarmLCOJp_rYI3xGKxNF4GioWK4oFkNXhnLyrSwmClCMqj2T6AL6uJi3ZYSP7TLPdFy4NBPOh8xl2KpIZZmAjMbwubNUuQ82nCaal1z4sEdqS6O1Kxs339c4qPrAt7Z1twYnFYgzx1Pjgp2eYoAkaqbF6NrZYDpJ081Dj8Sn-55wTrNHctjhxf6sFXd7R1_nr
[38] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/toDL0o2qN6CcHCo9inSYSF1gmNxb25zq4_EMm1tn1LYW-sheMXisaLXUBpgb3CuF3PQ8xnTARTMv5Pm2NAiSQzLo7gwjoAVPIKXUjJVHFFjVS2qWspcCQWvR9EZ1odtFiE57qviVRx0mEQRsGfiKX1YVXnGKKZLYRihOYkKybw3xVFZnZd2EPkv5cQ31A4gQvch3e9OiftBDYit0qIKpYjSDCjRn1npieOqEOrIjOeTsjIuxP-h-SwAQDKg5r4ovUmPBkpcnJqPvpatnzFuTaQWBjP-Yoca4qftuaMYfNOLT8BgBrswBP_-fyG5Jsb0Ep1843ZpyEVZt7t2M5ekQ6o9jv-BRz9gqO1QtwaQg7dC-d7O6fNTiArybGu8YpN_eF_UyAgRfKkrdmIidqstF
[39] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/SKu24dHVJdJ1LWAM4bFUrYvD5x7vDaWQrEPOryfwUXKSF06HKAzdGuS1nc-1bqu_8I6cFjSQDoV9Mi6ctZhTU6fjeP0z2cKVXvS18lg2YiXWtCTr3rQDyuvxb8XuBa6ZW0kbgTGgKBtIAye0ds9T0nZSeLv9S5lMGZilcuPg0omTsLikRUSWqhY5h0CE26MGRQaXYk1BgMZpnOLm-yrn9sHL6UlYkxOd-4W4A76Yyr3nL_fduGTde9EmrDftZ5RwprD15cq9NNTMCIJqFEZgHEFKhOdrUy_zj1WAzCLrQDC7pQa-scvSd2znwk2TdQBq_xDAd-2AAMpOKEQADdGp-AUAjjOXkSSPIzGNnPV9hHlI1IVs5Yi-Fzma3aK4ePbpb5hYVzgdJNmDqQKQ1GeK
[40] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/qe8zxeYba7k39Ir68gBbb97WAUlDPaP0NZ9F-4AwG_exKaZvmqlTeiggARDL0RTTMP1mCEea5CAiIct0TBLTQ4Sq294PTAiaa9jezbXnme0lxQTl0zlkn-y7Nj4Rjeg3R8BWyXVNpBVN_4xHQIGbFspGr1ioO_Kcxg
[41] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/15k3u2WE_5WsWroKqOe7Mm4QL95eebgwnBRpzguD8s8gLqO69nR3prNjXHCtR8lAFHwYsT4umEbyHPlZpAnVYHHQ_zg4PUODK8ALfrjAkIKoLAgmzYGVW1Ta5j-n2D8aFzlBBlkXOZSfmN7CUeEzJ6P9ikAuO2nngBHPuJLB5osiTMbhIMM7-l7XlpCrdPENe9nq_PQVd4eqIQEoOH-z
[42] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/VA-JxIuo1HwJhNqaD8hZcgyyhDM6FN3MAQjNcCJgmAxLfKTmWlVqru5a-f-O9ju5g3HmTA33Nz0DiMrwmtP9rqHDfi6Daif-qUbq2WX93Weel-VnJBnTKPCqSE3qBJ6fi6slFM80p6T18RI4Srv3QsGMbxCcc6xd9piYYKy0YoLI31LW1wF1dA
[43] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/NFqvw2OlCrywahoPiPiwaZNVltVMptWJXcJGNUpmFqdzzlfgFhxht41lTOqJPhH4w2Byat7kCr1wh9lC7TvacEkP3g_GWffJqqbEiNPMw36Uy9w2WTbgrmMXNuz1t-_wgI41kTnKa1EglqhaNINYHqaVpEp7gpg6M4a4
[44] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/M-wvSEzoTVAL5Nkko78XlDNZ0W4AwXws-KuSzu1WeWUrf8hb_WwQ7MDLoY5aq51XpfE_kMUYGrVoFeGHiwULeQmixdUZiU712W7lO6Hga_Da7YxrU6J3lMELTX_QdmRsge7NOdve1a8FciW68rA4QEdOcMToaYy9xWk1h7zuR4D9OLkqCIkWr-dxzLo
[45] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/cl/f/03F1wDMEeETpaA2wsskIuepwI8vH21x-uoUvY0KZrVvucgYpb8yD-GRQIF-pl3twgSZuDwFo_fQsPfPHWjvXR9Q6dwfB1d58qttUFgQHwHEKJ2Ofyi7e1Blb0JS0yYUZwM3MLMFqOg-Rjxj2tnAswDoQLGKNOswHY6NOG2t-25jrZ6iGoDmwqsuw9dsF4vh0Z5LLWJZwG9r_vQ
[46] http://r.gsrtnewsletters.com/mk/un/qmn_6BxYpIkKTlQJwZ-xphfdWfc2ioL8oTjpQM95fjkJ6iAj-3HzB24aDq2XlEfHmNkIlIl6bjXMO7AVpaQg-fsTEVCoXQ6WYtJfk5D8r3FGQ9V2GbseA5XjbiVlRvK01vA

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
 

 

 

WorldData UOP 

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες