ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                                                                       

Στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) υπογράφηκε θες (24/6) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB) του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και του ΕΚΚΕ.

Τη συμφωνία υπέγραψαν -αντίστοιχα- ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & διευθυντής, καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

0e0606476bc20e9cc8b750eab78656bf
 

Οι δύο φορείς προχώρησαν στη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας καθοδηγούμενοι από την επιθυμία για την ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ τους και έχοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεχής και μόνιμη συνεργασία αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία τους. Σηματοδοτώντας παράλληλα την προώθηση της έρευνας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και της καινοτομίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αποτελεί κοινό στόχο και για τους δύο φορείς τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας να είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης γενικότερα, η βελτίωση του κλίματος της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και της επιστημονικής και ερευνητικής προόδου στο σύνολο της χώρας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών.

Συγκεκριμένα, οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν:

  • Να επιδιώξουν με κάθε τρόπο τις συστηματικές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος τους.
  • Να θέσουν βάσεις συνεργασίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα στους τομείς που συνδέονται με την έρευνα στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία από την οπτική των κοινωνικών σπουδών.
  • Να επιδιώξουν την ανάπτυξη και κοινή χρήση υποδομών και την υλοποίηση κοινών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
https://schema.org/WPAdBlock" data-adid="596139" data-type="custom_code">
 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι συμβαλλόμενοι φορείς θα επιδιώξουν την από κοινού επιστημονική μελέτη των θεμάτων και των προβλημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσω κοινών προγραμμάτων, εμπειρικών ερευνών, μελετών και εκθέσεων εμπειρογνωμοσύνης.

Θ’ απευθύνονται από κοινού σε κάθε αρμόδια αρχή ή φορέα για κάθε ζήτημα που αφορά την παρούσα συμφωνία. Θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και της ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

Θα συνεργάζονται με άλλες οργανώσεις και θα διοργανώνουν διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την εξέταση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Θα συνεργάζονται στην προσφορά μαθημάτων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και εκδηλώσεων για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου επάνω στα κοινά θέματα. Θα υλοποιήσουν από κοινού τη δράση «Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον», με υπεύθυνο τον Ερευνητή του ΕΚΚΕ, Χαράλαμπο Τσέκερη.

Η συγκεκριμένη δράση θα προωθείται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εργαστηρίου (isportmanagement.gr), αλλά και με την υποστήριξη όλων των υπολοίπων τεχνολογικών και διαδικτυακών υποδομών και μέσων του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα δύο μέρη θα προβαίνουν σε προωθητικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που βρίσκονται στη διάθεσή τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της συνεργασίας.

Για τον συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των μερών θα συσταθεί ειδική επιτροπή, στην οποία μέλη ορίζονται ο εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής, καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος  (Κοσμήτορας Σχολής & διευθυντής Εργαστηρίου) και ο εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ, Χαράλαμπος Τσέκερης (Ερευνητής).

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 
    SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες