ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                                                                       

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό”, που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση δύο (2) προτάσεις στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος.

Σημειώνεται ότι υπήρχε περιορισμός της συμμετοχής κάθε Ιδρύματος (ΑΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου)  σε μία το πολύ πρόταση ανά διαθεματική περιοχή, είτε ως συντονιστής ή ως εταίρος. Αυτό οδήγησε σε δημιουργία πολύ μεγάλων ερευνητικών ομάδων των διαφόρων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων που υπέβαλαν κοινή πρόταση  στο ίδιο διαθεματικό πεδίο.

Οι δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι:

 1. «SAFE-AORTA: Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» 4.2. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων. Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.457.948,50€.  Δικαιούχοι: ΕΜΠ – Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συντονιστής Έργου-Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Επ. Καθ. Χ. Μανόπουλος. Υπεύθυνος Συντονισμού & επικοινωνίας Έργου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας καθηγητής Γ. Ματσόπουλος

Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχουν: Το Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & Ρευστοδυναμικών Μηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (ΟΕ), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας ΠαΠελ, Καθηγητής Ευστράτιος Τζιρτζιλάκης

 1. «3GPV-4INDUSTRY: Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» στη διαθεματική περιοχή: 7.1. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες.  Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 2.457.000,00€. Δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Έρευνας: Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Συντονιστής), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συντονιστής Έργου-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας, Ινστιτούτο Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας (INN) Εθνικού Κέντρου Έρευνας: Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.

Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει: το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και προηγμένων Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της σχολής Μηχανικών με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ηλία Σταθάτο.

 

 

080823 banner

080823 photo

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Κύκλοι Μάθησης για Όλους» - Πρωτοποριακό Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπογράφηκε τη Δευτέρα 7 Αυγούστου.

Σε ειδική τελετή στο Δημαρχείο Κορίνθου ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Νανόπουλος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Κατσής επικύρωσαν με τις  υπογραφές τους τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με στόχο το σχεδιασμό,  συντονισμό και υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, προσφέροντας μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους τους δημότες.  

Με το Μνημόνιο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία όλων των φορέων του Δήμου Κορινθίων που ασχολούνται με τη Δια Βίου Μάθηση και οι οποίοι οργανώνουν εκπαιδευτικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για διάφορες ομάδες πολιτών του Δήμου.

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και εποπτεία του εγχειρήματος ανατίθεται σε Επιτελική Ομάδα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, την αντιδήμαρχο Μαρίνα Ραντίτσα, το διοικητικό στέλεχος του Δήμου Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης και εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πέτρο Γουγουλάκη, τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, καθώς και τον ομότιμο Καθηγητή Γιώργο Μπαγάκη, σύμβουλο του δημάρχου για τις πόλεις που μαθαίνουν.

Οι στρατηγικού χαρακτήρα δράσεις που θα αναλειφθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου θα αξιοποιήσουν όλες τις αξιόλογες εμπειρίες από προηγούμενες συνεργασίες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Τμήμα συνεργάζεται ήδη ενεργά με το Δήμο Κορινθίων στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO «Learning Cities/Πόλεις που μαθαίνουν». Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού, τον πυρήνα του οποίου αποτελεί η Δια Βίου Μάθηση, υπάρχει μια τρίχρονη συνεργασία της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει με το παγκοσμίου κύρους Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO στο Αμβούργο.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο Δήμαρχος κ. Νανόπουλος εξέφρασε  τον ενθουσιασμό του και την ικανοποίησή του για την εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικά το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που λειτουργεί στην Κόρινθο:

 • Με το πρόγραμμα «Κύκλοι Μάθησης για Όλους» επιδιώκουμε να καλύψουμε ένα κενό αναφορικά με το συντονισμό και την ποιοτική ενίσχυση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά μας. Μια «πόλη που μαθαίνει» δεν νοείται να μην έχει επεξεργαστεί και να λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών και δεξιοτήτων με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στο περιβάλλον και, γενικότερα, στην κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Σήμερα είναι μια ευτυχής μέρα για το Δήμο μας.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης κ. Κατσής υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο Μνημόνιο συνεργασίας «Κύκλοι μάθησης για όλους» αποτελεί επιβεβαίωση της άψογης/καλής μέχρι σήμερα συνεργασίας του Παν. Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων: 

 • Θεωρώ τη δραστηριοποίηση του πανεπιστημίου στους τόπους που το φιλοξενούν επιβεβλημένη στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του, Η συνεργασία ενός πανεπιστημίου με τον κοινωνικό της περίγυρο πρέπει να είναι αυτονόητη. Κοινή μας επιδίωξη με το Μνημόνιο συνεργασίας «Κύκλοι μάθησης για όλους» είναι η ενίσχυση της ιδιότητας του σύγχρονου, ενημερωμένου πολίτη που ενδιαφέρεται και ασχολείται ενεργά με κοινωνικά θέματα όπως η φτώχεια, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα (γενικά και των φύλων), ο αποκλεισμός, η βία, η ανεργία, η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες, η αειφορία. Η μόρφωση μάς καθιστά ικανούς να ελέγξουμε τη μοίρα μας και να αξιώσουμε να ζήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, υγεία και ευημερία –προσωπική και επαγγελματική.

Η πρώτη φάση του προγράμματος «Κύκλοι Μάθησης για Όλους» ξεκινά αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου με μια συστηματική διερεύνηση και καταγραφή των μορφωτικών αναγκών σε συνεργασία με όλους τους δημοτικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών της Κορίνθου.

080823 photo1

080823 photo2

Μία εξαιρετική ευκαιρία παρακολούθησης θερινού σχολείου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη προσφέρεται στους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της συμμετοχής* του ιδρύματος στην Συμμαχία EUNICE Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι διδάκτορες σε πεδία διαφορετικά από αυτό της επιστήμης των υπολογιστών, προσκαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για το θερινό σχολείο με θέμα "Applied and Interdisciplinary Artificial Intelligence" (Εφαρμοσμένη και Διεπιστημονική Τεχνητή Νοημοσύνη), που διοργανώνεται από το Poznan University of Technology στο Πόζναν της Πολωνίας, μεταξύ 4 – 8 Σεπτεμβρίου.

Το θερινό σχολείο στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν οι υποψήφιοι διδάκτορες όλων των πανεπιστημίων της κοινοπραξίας EUNICE, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, σκοπό έχει την απομυθοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την παρουσίαση του τρόπου που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα η οποία διεξάγεται στα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών και των τεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων σε ξενοδοχείο, τα coffee breaks και το μεσημεριανό γεύμα καλύπτονται από το Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), ενώ τα έξοδα ταξιδίου πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ και εδώ.

Email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η δυνατότητα αυτή που δίνεται στους υποψήφιους διδάκτορες έρχεται να προστεθεί στην ευκαιρία παρακολούθησης κοινών μαθημάτων με τα δέκα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της κοινοπραξίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

* Διαβάστε εδώ περισσότερα για τη συμμετοχή του ΠΑ.ΠΕΛ. στο EUNICE

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Κέντρα Υγείας  της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Δελτίο Τύπου

ΝΕΜΕΑ 2

 

ΝΕΜΕΑ 3

 

ΝΕΜΕΑ 1

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ EUNICE (EUROPEAN UNIVERSITY FOR CUSTOMIZED EDUCATION)

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICE (European University for Customized Education) δίνεται η δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να παρακολουθήσουν, χωρίς δίδακτρα, επιλεγμένα διεπιστημονικά μαθήματα υψηλού επιπέδου που προσφέρονται από τα δέκα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια* που συμμετέχουν στη Συμμαχία.

Μέσα από έναν μεγάλο κατάλογο 50 μαθημάτων, όπου εντάσσονται σε 7 ευρείες θεματικές, οι φοιτήτριες και φοιτητές έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να επιλέξουν για δωρεάν παρακολούθηση στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες και με διαφορετικές μορφές διδασκαλίας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Οι θεματικές των μαθημάτων είναι:

 • Soft Skills & Global Competences
 • Information Technology (IT) & Smart Cities
 • Health Care
 • History & Social Sciences
 • Sustainable Development
 • Engineering: Energy, Transport/Mobility, Environment
 • Languages

Το ΠΑ.ΠΕΛ. συμμετέχει στο πρόγραμμα προσφέροντας τέσσερα μαθήματα, τα οποία είναι: Introduction to Intercultural Communication in Business & Politics, Digital Signal ProcessingFrom Basic to Advanced, Topics on European Studies και Topics on International Studies.

Οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα και να επωφεληθούν από τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους με τη βοήθεια και καθοδήγηση καταρτισμένων και έμπειρων διδασκόντων από 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μπορούν να βρουν τον πλήρη κατάλογο μαθημάτων στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Συμμαχίας EUNICE (https://eunice-university.eu/courses/). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.  Σημειώνεται ότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, επομένως συνιστάται η έγκαιρη αναζήτηση και δέσμευση μιας θέσης.

* Πανεπιστήμια Συμμαχίας EUNICE

Poznan University of Technology (Poland)

 Brandenburg University of Technology (Germany)

 University of Cantabria (Spain)

 University of Mons (Belgium)

 University of Catania (Italy)

 Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE (France)

 University of Vaasa (Finland)

 University of Karlstad (Sweden)

 University of the Peloponnese (Ελλάδα)

 

new courses

The Polytechnic Institute of Viseu (Portugal)

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 

 logo eunice

EUNICE - ΠΑΠΕΛ

  SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες