ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολές-Τμήματα
                                                                       
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 (ν.4610/2019) εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών και έχει έδρα την Πάτρα.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια επαγγελματικών, επιστημονικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους αποφοίτους του, με στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και έρευνας στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. 

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

  • Προπτυχιακές σπουδές Διάρκεια: δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Mεταπτυχιακές σπουδές Διάρκεια: τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Διδακτορικές σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Στον πρώτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισορροπημένο ως προς το θεωρητικό και το εργαστηριακό σκέλος. Προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κατευθύνσεις σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων,  οι οποίες είναι:

  • Ενεργειακών Συστημάτων
  • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
  • Πληροφορικής

Integrated Master

Το Τμήμα παρέχει τίτλο σπουδών που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως «ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου - integrated master» (παρ. 1, άρθρου 46, Ν. 4485/2017). Επομένως, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

«Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση σε STEM και στις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία.

Διδακτορικές Σπουδές

Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από σαράντα (40) διδακτορικοί φοιτητές.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα εφαρμόζει το πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και απασχολεί μεταδιδάκτορες (post doc) ερευνητές.

Προσωπικό

Το Τμήμα έχει 32 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(ΔΕΠ), έναν (1) ομότιμο καθηγητή, και 7 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ως μόνιμο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Απασχολεί επίσης με προσωρινή σύμβαση πέντε (5) διδάσκοντες με διδακτορικό δίπλωμα και δεκαπέντε (15) υπότροφους ενισχυτικής διδασκαλίας. Η γραμματεία είναι πλήρως στελεχωμένη με τέσσερις (4) υπαλλήλους. Σύνολο προσωπικού: 64 άτομα.

Υποδομές

Το Τμήμα φιλοξενείται σε ένα μεγάλο campus και έχει  επάρκεια χώρων και εγκαταστάσεων. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του ανανεώνεται τακτικά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν:

  • Δανειστική βιβλιοθήκη.
  • Εργαστήρια για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών.
 

Πρόεδρος
Νικόλαος Βώρος Καθηγητής

Γραμματεία
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, 
Τ.Κ. 26334, Πάτρα
Τ: +30 2610 369236
Ιστοσελίδα: http://ece.uop.gr
Email : ece-secr@uop.gr

Date

30 Μαΐου 2019

Tags

Τμήματα, Πάτρα

 

         

         

  

 μοδιπ3    DIAGONISMOI2    
 banner diavgeia   εντυπα     επιτροπή
baner 2  

 

 

WorldData UOP 

 logo eunice

EUNICE - ΠΑΠΕΛ

  SiG logo 2    

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies
Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες