Προκήρυξη αιτήσεων Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Απριλίου
Image
internship

 

Προκήρυξη αιτήσεων Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ σχέδιο 2022, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να μετακινηθούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και με δυνατότητα πλήρους αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος του έργου τους.

 

Καταληκτική Ημερομηνία