Προκήρυξη αιτήσεων υποψήφιων διδακτόρων για βραχυχρόνια κινητικότητα στο πρόγραμμα Erasmus+

Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Απριλίου
Image
erasmus

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Σχέδιο 2022 (ΚΑ131), έχει εγκρίνει προς υλοποίηση τη συμμετοχή υποψηφίων Διδακτόρων σε βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές με φυσική παρουσία ή/και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπόνηση μέρους της διδακτορικής τους διατριβής.

 

Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία, καθώς διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία με εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε υποψήφιους/ες Διδάκτορες κι έχει σκοπό να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες μάθησης και κατάρτισης των διδακτορικών φοιτητών/τριών και να τους/τις διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Καταληκτική Ημερομηνία